food in jamnagar

જામનગર શહેરની પ્રખ્યાત ખાણી પીણીની વસ્તુઓ

ગુજરાતની પુર્વ એ આવેલા જામનગર શહેરને સૌરાષ્ટ્રનાં પેરિસ તરીકે જાણીતું છે પરંતુ જામનગર શહેર બીજા કયાં-કયાં ખાણી પીણીની વસ્તુઓ સાથે સંકળાયેલા છે અને આ ખાણી પીણીની વસ્તુઓ જામનગર ને ફક્ત ગુજરાતમાં જ નહી પરંતુ ભારત અને આખા વિશ્વમાં જાણીતું કરી દીધું છે તો જાણી એ આપણે એ ખાણી પીણીની વસ્તુઓ વિષે. ધુધરા જામનગરનાં ધુધરા એ […]

Continue Reading